dilluns, 13 de març de 2017

L'Escanyapobres V: els personatges

L'UNIVERS DON MAGÍ - DONYA TUIES

La relació que hi ha entre els dos conjugues d’aquest matrimoni es caracteritza per la seva ambigüitat. Tot i que aquest matrimoni sembla bastant unit i equitatiu no és pas així. Està ben clar que Donya Tuies exerceix un paper dominant sobre el seu espòs; sempre es fa la seva voluntat cosa que és una mica estrany d’acord amb la societat pròpia de l’època en què es desenvolupa la trama de la novel·la.

Don Magí sempre alaga les qualitat de la seva muller i aconsella a l’Oleguer que es casi amb un dona com la seva. En canvi, quan està sol amb Donya Tuies totes les alabances es converteixen en retrets. Per exemple, li recorda que tot el que té és gràcies a ell ja que ella abans de casar-se era una simple criada d’origen humil. D’altra banda, Donya Tuies titlla de somia-truites, d’home mancat de seny i de vanitós. A més a més, el fa l’únic responsable de la compra del castell, encara que ella el va animar a prendre’n possessió. Així doncs, veiem que Donya Tuies és una dona que s’espolsa la culpa de sobre i no vol ser responsable de res que comporti una pèrdua de diners.
Respecte a les alabances que el notari dedica a la seva esposa, cal destacar, que més de la meitat estan relacionades amb les tasques domèstiques relegant d’aquesta manera el paper de la dona a l’àmbit domèstic. Aquest enfocament de les funcions de la dona és més típic del segle XIX. No obstant, cal ressaltar que també diu que la seva esposa és bona consellera, té bones idees i instint per als negocis. D’altra banda, les discussions entre aquests dos personatges són constants;i el detonant sempre és el mateix: l’afany d’adquirir possessions del notari.
Aquest matrimoni arriba a la seva fi amb la mort del notari. Donya Tuies no sembla gaire afectada, és més li guarda ressentiment al seu espòs per haver comprat el castell. En definitiva, la relació entre aquests dos personatges la podríem qualificar com una mena de simbiosi atès que Donya Tuies, possiblement, es casa amb el notari per sortir de la seva posició de criada; i per tant, ascendir socialment. Mentre que Don Magí accepta contreure matrimoni amb ella ja que és una dona estalviadora i amb moltes virtuts relacionades amb el món de la llar; de manera que s’assegura tenir cobertes les tasques domèstiques sense haver de gastar un ral. A més a més, sap que la mesquinesa de la seva esposa el portarà a estalviar encara més, i per tant, a fer-se més ric.  

2 comentaris: